Archive for teorie filmu

Odhození přesnosti – citace Sergej Ejzenštejna

Dva experimentející umělci 19.století – malíř a básník – usilovali o estetické formulování této “nepravidelnosti”. Renoir vyslovil tuto tezi:

Krása každého popisu nalézá svůj půvab v rozmanitosti. Přírodě se příčí jak vzduchoprázdno, tak pravidelnost. Z téhož důvodu si nemůže žádné umělecké dílo činit nárok na toto označení, nebylo-li stvořeno umělcem, který věří na nepravidelnost a odmítá jakoukoli předem danou formu. Pravidelnost, řád, touha po dokonalosti (což je vždy falešná dokonalost) je pro umění zhoubná. Jediným způsobem, jak uchovat vkus v umění, je vštípit umělcům i veřejnosti vědomí nepravidelnosti. Nepravidelnost je základem jakéhokoliv umění.

A Charles Baudelaire napsal ve svém deníku:

To, co není slabě zkreslené, postrádá citovou přitažlivost; z čehož vyplývá, že nepravidelnost – to znamená neočekávanost, překvapení a údiv – je podstatnou součástí a znakem krásy.

báseň 1919 – FILM

Úryvek z básně Stanislav Kostka Neumann – FILM

(cituji jen to, s čím se stotožňuji)

 

Miluji také film, když bláznivě letí,

pobádán biči zběsilé hudby.

Zpívej mi, vodopáde věcí a lidí, stromů a strojů, dětí,

když se tak řítíš mezi břehy věčně dvojité sudby

světla a stínu.

 

Měňavý světe, miluji všelidskou domovinu

a všecko nenávidím, co nás násilně dělí.

(…)

 

Měňavý výtažku světa, světe kondenzovaný,

světlem a stínem modelovaný,

jak ševelíš, zpíváš, vzlykáš, řveš,

ač němý!

 

Jak řítíš se, potácíš, plyneš a jdeš!

Života strome zatřeseš,

že větvemi všemi padají plody

po svahu travnatém, do čiré vody,

ulice, trati a stezky jsou jich plny,

moří a jezer je houpají vlny,

činžáky, dílnami, chrámy a paláci

valí se jejich příval,

ticho i hlomoz, páni a žebráci,

kdo by tu nevěřil, kdo by tu zíval,

ctnost je tak rudá a zločin tak bílý,

instinkty kalkulují a rozum šílí,

činy jdou po špičkách, sny lomcují závěsy,

nad vodou chvěje se vrbový list,

láska se červená, zelená se nenávist,

země se objímá s nebesy.

(…)

Stanislav Kostka Neumann – FILM  (1919)