Archive for February 2013

Historic photos and videos of DJs, MCs AT WORK & OLD AUDIO electronic MACHINES>>> 1873 – 1994

Historic photos and videos of DJs, MCs AT WORK & OLD AUDIO electronic MACHINES>>> 1873 – 1994
>>HISTORIC DJS<<

Historic photos and videos of DJs, MCs AT WORK http://youtu.be/NDX_CS3NsTk ? Amazing! Sampling and sequencing in the 60′s! This predates any understanding I’ve had of electronic music.

inner lmfao – hard brain vtipy

Sbírám vtipy, který vyžadujou trošku zapnout mozek. Buni, Cyanide and Happiness a další…

Odhození přesnosti – citace Sergej Ejzenštejna

Dva experimentející umělci 19.století – malíř a básník – usilovali o estetické formulování této “nepravidelnosti”. Renoir vyslovil tuto tezi:

Krása každého popisu nalézá svůj půvab v rozmanitosti. Přírodě se příčí jak vzduchoprázdno, tak pravidelnost. Z téhož důvodu si nemůže žádné umělecké dílo činit nárok na toto označení, nebylo-li stvořeno umělcem, který věří na nepravidelnost a odmítá jakoukoli předem danou formu. Pravidelnost, řád, touha po dokonalosti (což je vždy falešná dokonalost) je pro umění zhoubná. Jediným způsobem, jak uchovat vkus v umění, je vštípit umělcům i veřejnosti vědomí nepravidelnosti. Nepravidelnost je základem jakéhokoliv umění.

A Charles Baudelaire napsal ve svém deníku:

To, co není slabě zkreslené, postrádá citovou přitažlivost; z čehož vyplývá, že nepravidelnost – to znamená neočekávanost, překvapení a údiv – je podstatnou součástí a znakem krásy.